ALARAAJAFYSIOTERAPIA

Alaraajafysioterapia on alaraajojen rakenteeseen ja toimintaan keskittyvä fysioterapian osa-alue. Tutkimisessa perehdytään erityisesti jalkaterän, nilkan, polven ja lonkan/lantion toimintaan, liikkuvuuksiin, lihasvoimaan sekä liikkeen hallintaan. Näiden yhteydessä kiinnitetään huomiota myös koko kehon toimintaan, esim. lanneselän ja rintakehän asento ja toiminta vaikuttavat olennaisesti myös alaraajoihin.

Alaraajafysioterapia sopii kaikille, jotka kärsivät alaraajojen kipuoireista, jäykkyydestä tai liiallisesta liikkuvuudesta. Alaraajojen virheasennoista johtuvia ongelmia ovat mm. vaivasenluut, kantakalvon tulehdukset, akillesjänteen tulehdukset, penikkatauti sekä rasitusvammat polven ja lonkan alueella. Lisäksi huomioidaan myös sellainen oirelu muualla kehossa, jolla epäillään olevan yhteyttä alaraajojen toimintaan.

Yksilöllinen alaraajafysioterapia sisältää alkututkimisen haastatteluineen sekä itse fysioterapian toteutuksen ja lopputilanteen kartoituksen. Tilanteen mukaan kartoitetaan myös mahdollinen tukipohjallistarve ja teetetään yksilölliset pohjalliset mikäli tarve ilmenee.

Kuten muussakin fysioterapiassa, pyritään vaikuttamaan asiakkaan toiminta- ja työkykyyn sekä kiputilojen helpottumiseen. Asiakasta  pyritään ohjeistamaan ja motivoimaan omaehtoiseen harjoitteluun sekä oman kehon hahmottamiseen sekä asennon ja liikkeen hallintaan.

Hoitojaksoon kuuluu:

  • Tilanteen ja tarpeen kartoittaminen
  • 30, 45 tai 60min fysioterapia
  • Tarvittaessa kotiharjoitteet
  • Toteutuneen hoidon / omatoimisen harjoittelun seuranta ja arviointi
  • Jatkohoidon suunnittelu
  • Kirjallinen palaute hoidosta tarvittaessa