VETERAANIKUNTOUTUS

Veteraanikuntoutuksen tarkoituksena on ylläpitää asiakkaan omatoimisuutta ja sitä kautta antaa mahdollisuus iloiseen ja elämänmyönteiseen elämään.

Kuntoutujan toimintakyky tutkitaan ja laaditaan hoitosuunnitelma, jonka mukaan hoito toteutetaan käyttäen erilaisia fysioterapian menetelmiä. Asiakkaalle laaditaan kotiharjoitteluohjelma. Fysioterapeutti arvioi myös tarvitaanko mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Kuntoutusta voi anoa oman terveyskeskuksensa kautta.

Linkkejä:

Hoivatahto-lomake 1
Hoivatahto-lomake 2
Hoivatahto-lomake