02 435 1485 Ajanvaraus

Työfysioterapeutti toimii tuki- ja liikuntaelimistön työperäisten oireiden ja sairauksien ehkäisyn ja hoidon asiantuntijana. Työfysioterapeutti ennaltaehkäisee ja korjaa toimintaa, joka voi kohdistua yksittäiseen työntekijään, työyhteisöihin ja työolosuhteisiin. Työfysioterapeutti tutkii ja arvioi fyysistä toimintakykyä työn näkökulmasta ja antaa ohjeita toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. Hän opastaa valitsemaan työhön parhaiten sopivat, vähiten tuki- ja liikuntaelimistöä kuormittavat työasennot ja -tavat.