Tarjoamme yksilöllisiä fysioterapiapalveluja sekä kotipalvelua Naantalin ja lähikuntien asukkaille, laitoksille sekä myös työyhteisöille.

Fysioterapiassa toimimme avokuntoutuspaikkana neurologisille kuntoutujille sekä veteraaneille. Meille voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman (lääkärinlähetteellä KELA korvaa osan hoitokustannuksista). Hoidot voimme toteuttaa vastaanotolla, kotikäynteinä, allasterapiana tai siellä missä yhdessä kuntoutujan kanssa sovimme. Tavoitteena on löytää paras mahdollinen, yksilöllinen hyöty jokaiselle.

Kotipavelussa asiakkaitamme ovat mm. ikäihmiset,  veteraanit, omaishoidettavat, saattohoitoa kotona tarvitsevat, lapsiperheet.

Hoitotilamme ovat viihtyisät, tilavat, valoisat ja esteettömät hyvien kulkuyhteyksien päässä aivan Naantalin keskustassa torin laidalla. Parkkipaikkoja on lähellä ja taksilla pääsee aivan oven eteen. Turusta ja Raisiosta pääsee linja-autoilla numero 6 ja 7.

Palveluajatuksena meillä on asiakaslähtöisyys. Hoito suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa omaisten tai muun hoitohenkilökunnan kanssa. Asiakkaalle laaditaan tarvittavat kotiohjeet, sekä tarvittaessa avustetaan apuvälineiden arvioinnissa, hankinnassa ja käyttöön ottamisessa.

Fysioterapian tavoitteena on, että asiakas on tyytyväinen toimintakykyynsä hoitojen loputtua. Seurantaa tehdään säännöllisesti tarpeen mukaan. Arvostamme yhteistyötä asiakkaan läheisten kanssa (omaiset, opettajat, avustajat, muu hoitohenkilökunta, laitoskuntoutuspaikat jne.).

Kotipalvelun tavoitteena on auttaa asiakasta selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja turvallisesti. Omaishoitajille mahdollistamme pienen hengähdyshetken olemalla omaishoidettavan kanssa yhdessä sovitun ajankohdan. Tavoitteenamme on myös mahdollistaa saattohoito kotona asiakkaan ja omaisten toiveita kunnioittaen.

Otamme huomioon jokaisen asiakkaan kokonaisvaltaisena psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena yksilönä, ja pyrimme aina huomioimaan eri elämäntilanteet hoidon toteutuksessa.

Yhteistyötä teemme myös mm. Kelan, Naantalin kaupungin, Raision kaupungin, Turun kaupungin,  Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin, Perusturvakuntayhtymä Akselin, vakuutusyhtiöiden ja valtiokonttorin kanssa.

Urheiluseuroille, yrityksille ja työyhteisöille tarjoamme myös fysioterapeuttista asiantuntemustamme.